При представянето на материала на речта говорителят използва логически форми на представяне. Основните логически методи за формиране на понятия включват анализ, синтез, сравнение, обобщение. При представянето на материала на речта говорителят използва логически форми. Основните логически методи за формиране на понятия включват анализ, синтез, синтез, сравнение. Анализът е мислено разчленяване на обектите, предмети в елементите,

В състояние на психологически стрес човек диша повърхностно и като правило с учестен ритъм („едва диша от страх“). Такова дишане засилва тревогата и води до допълнително напрежение, към появата на психически и мускулни спазми. Ето защо, в подготовката си за публично говорене е препоръчително да направите следните дихателни упражнения.

4 правила на ораторското изкуство

Ораторското изкуство  (изкуството на красноречието) е изкуството на публичното говорене с цел убеждаване. Ораторското изкуство e хармонична комбинация от реторика, методи на актьорското майсторство и психологически техники.

Критичното мислене е възможността да се направят свои собствени заключения въз основа на фактите. В критичното мислене не се прилагат такива процеси като запаметяване и усвояване (разбиране) на информация, творческо и интуитивно мислене. Неговата същност е анализ.

Ключът към една успешна реч е хумор в началото? Какъв трябва да бъде той? Основната и главна цел на успешна реч е не само да се изрази позиция по определена тема, но и тя да бъде чута от публиката. И тогава, както се казва, всички средства от пълния курс на ораторско умение и риторика са добри.

Как да направите добра презентация

За да направите добра презентация, трябва да я превърнете от доклад в интересна история, да се съсредоточите върху важността на проблема и едва тогава да предложите решение. Основното е, презентацията да не е скучна. И все пак, подготовката на добра презентация е малко вероятно да отнеме по-малко от 90 работни часа.

Във всяка ефективна презентация, аудиторията трябва ясно да разбере какво говори човекът, който им говори. Говоренето пред публика, дори и не многочислена, е доста трудна задача. Тя изисква самоконтрол и увереност в себе си. В края на краищата трябва да бъдете пред група хора, познати или непознати, и всички погледи са насочени към вас. Хората

Да говорите красиво е истинско изкуство, което се цени по всяко време. Ние се учим да разбираме един друг, разчитайки на речта. За съжаление, или за щастие не можем да четем мислите на другите, и за да обясним това, което искаме, трябва да го изразим. Ние говорим, когато искаме да обясним или попитаме нещо, с

Тренинг ,,Ораторско майсторство и презентационни умения“

Тренинг „Техника за работа с вокално-речевите характеристики на гласа“

Успешни в спора! Тренинг за аргументация и полемика

Тренинг „Основи на актьорското майсторство,техника на речта и изкуството на комуникацията“

Тренинг ,,Актьорско майсторство. Театрално-психологическа работилница“

Тренинг ,,Актьорско майсторство.Курс за напреднали“

TOP