fbpx

Курс „ Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта“

“Всеки сам гради бъдещето си и утрешният успех в повечето случаи е резултат от положените днес усилия.”

 

Ораторското изкуство е необходимо навсякъде. Целият ни живот е свързан с комуникацията – така е устроено човешкото общество. Ето защо, най-големият успех в личния живот, в училище, на работа, в бизнеса и политиката постигат тези, които умеят да говорят добре. Вие разбирате,че такъв оратор е с една стъпка по-нагоре от останалите.

На курсът “Ораторско майсторство” вие ще можете да придобиете знания и навици, като:

Увереност в себе си по време на всяко общуване: при публични речи, дебати и др.;
Умението да отговаряте уверено на въпросите на аудиторията;
Умението да говорите дълго и непрекъснато на всяка тема;
Умението точно да изразявате своите мисли и да ги построявате в ясна последователност;
Методи за привличане вниманието на слушателите;

 

Методи за подобряване и развитие на паметта;
Яркост и енергичност в изказванията;
Интонационна изразителност;
Умението да управлявате аудиторията;
Умението ефективно да убеждавате и преодолявате възраженията;
Методи за увеличаване на активния речников запас;
Възможност за използване на различни техники на речта.
И много други…

Форма и стандарт на курс “Ораторско майсторство”:

Доброжелателната и непринудената обстановка на занятията ще ви позволи бързо да се разкрепостите и по-добре да разкриете своите възможности.

Наблягане на практическите занимания. Ние прекрасно разбираме, че не можем да усъвършенстваме речта си от една лекция и гола теория. Да се научиш да говориш можеш само като говориш. Ето защо, курсът се състои повече от 80% от практика, която включва речеви упражнения, дискусии, изказвания, ролеви игри. Курсът по ораторско изкуство и майсторство на общуването е интензивен и ефективен речеви тренинг за личностното развитие.

Обратна връзка. На курсът се прилага видеозаснемане. Да видиш отстрани собственото си изказване е важно: забелязваш много нюанси на своята реч, за които по-рано дори не си подозирал, правиш полезни изводи и бързо се развиваш. Също така изказванията на участниците в курса се анализират по квалифицирани критерии за оценка на речта: те говорят за предимствата и недостатъците в речта, и отчитайки тези забележки всеки път усъвършенстват своята реч, говорейки следващия път по-добре от миналия.

IMG STUDIO

Предлаганe на материала в достъпна форма. Вие ще можете лесно, без да се напрягате да усвоите множество речеви методи, правила и други знания и умения именно благодарение на значителната, но проста за разбиране теория.

Системен подход. Само една практика без теория е единица; теория без практика е нула; но синергичния ефект на системата ги превръща в десятка: сбита и насочваща теория + интензивна практика ускорява процеса за развитие на речта.

Съчетаване на полезното с приятното. Занятията приличат на интересен и весел спектакъл, в който вие самите вземате участие. А ако процесът на обучение е увлекателен, а не изморително-скучен, той, както сами разбирате носи от своя страна повече ползи.

Индивидуален подход се прилага към всеки ученик, в зависимост от целите му.

На нашите тренинги по риторика идват интересни хора, които имат какво да споделят един с друг, и още на първото занятие между тях се осъществява полезно запознанство. Ораторското изкуство и риториката сближават хората..

BONUS: Доведи приятел и спечели 10% отстъпка!

За лектора

Ораторско майсторство. Риторика и увереност в речта – ПРОГРАМА

Kурс за бъдещи и развиващи себе си лидери, мениджъри, собственици на бизнес, политици и всеки, който желае да подобри презентационните си умения

 • Занятие № 1 – ЗАПОЗНАВАНЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

  Запознаваме се с програмата и формата на курса. Запознаваме се с ключевите параметри на които трябва да обърнем внимание при публични изяви. Запознаваме се как правилно да даваме и приемаме един на друг обратна връзка. Практикуваме новите знания за даване и приемане на обратна връзка.
 • Занятие № 2 – ТЕХНИКА, ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЧТА

  Техника на речта, сила и лекота на звука, ясна дикция и произношение, речево дишане. Владеене на погледа, темпът на речта, думите-паразити, построяване на фразите. Умение точно да се изразява и ясно да се формулира съдържанието и да се постигат целите на публичната реч. Форма и съдържание на речта. Какво е ораторско майсторство? Концепция и базови понятия. Значението на формата и съдържанието на речта в психологията на влияние на публиката, основни техники и инструменти за въздействие. Закономерности на влияние на аудиторията с помощта на речта, основните грешки на начинаещите оратори.
 • Занятие № 3 – УВЕРЕНОСТ ПРЕД АУДИТОРИЯТА

  Управляване на стреса, овладяване на психологическото състояние, методи за преодоляване на психологическите блокажи и ораторският страх. Основни причини за вълнение и дискомфорт пред публика – методи за тяхното отстраняване. Как да постигнем вътрешен комфорт и да говорим уверено и свободно. Избавяме се от страховете и излишното вълнение. Отработваме на практика повече от 10 техники за управление на емоциите си пред публика.
 • Занятие № 4 – КОНТАКТ С АУДИТОРИЯТА

  Първата среща с аудиторията. Импринтинг (формиране на първо впечатление), имиджът на оратора, техники за въвличане, захващане и задържане вниманието на аудиторията, създаване на уважение, доверие и благоразположение на публиката. Учим се да преборим страхът да гледаме хората в очите и да намираме своето амплоа. Професионалното владеене на първото впечатление е ключът към успешната публична изява.
 • Занятие № 5 – ЕНЕРГИЯТА НА РЕЧТА

  Енергията на речта. Вътрешното емоционално състояние, нивото на енергия и оптималното състояние на оратора. Източници на енергия за оратора. Яркост на речта, създаването на силно впечатление, секретите на магнетизма и привлекателността на оратора. Запознаваме се принципите на високата/ниската енергия на публичната изява. Практикуваме новите навици чрез говорене пред публика, използвайки последователно инструментите за повишаване и понижаване на енергията. Учим се как да захващаме лидерската позиция с помощта на високата енергия.
 • Занятие № 6 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – УПРАВЛЯВАМЕ ЖЕСТОВЕТЕ СИ

  Развиваме жестикулацията. Кои жестове са нежелателни и кои са за предпочитане. Реч пред голяма и пред малка аудитория. Запознаваме се с основните пози и базовото положение на ръцете на оратора. Запомняме с тялото основната поза на оратора. Тренираме различните варианти на базовото положение на ръцете и намираме най-подходящото за себе си положение. Разбираме на какво да обръщаме внимание при жестикулацията. Отработваме ,,говорещите“ и ,,комуникативни“ жестове.
 • Занятие № 7 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – КОНТАКТ С ОЧИТЕ, ПРИДВИЖВАНЕ ПРЕД АУДИТОРИЯТА

  Изучаваме тънкостите на техниката,,контакт с очите“. Как и колко време да гледаме слушателите за да установим контакт с аудиторията. Отработваме навик да поддържаме със слушателите добър контакт с очите. Изучаваме важността на паузите и как правилно да ходим по време на речта. Отработваме навика да правим паузи и ходим пред аудиторията.
 • Занятие № 8 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – ВНИМАНИЕТО НА ПУБЛИКАТА И МЕТАСЪОБЩЕНИЯТА

  Метасъобщението е важен параметър за успеха на публичната изява. Това което се възприема от аудиторията неосъзнато. Нашето невербално послание към слушателите, как говорим и как изразяваме себе си. От това какво демонстрираме невербално, много зависи как ще ни възприеме аудиторията. Учим се да управляваме своите невербални съобщения и да задаваме въпроси усилващи връзката с аудиторията.
 • Занятие № 9 – РАБОТА С АУДИТОРИЯТА – ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ И ПРОВОКАЦИИ

  Как да отговаряме на различни типове въпроси? Какво да правим ако сред аудиторията се е появил ,,труден“ слушател? Изведнъж някой започва да пита не по темата, да говори по телефона, да се разсейва сам и да разсейва и другите. Как да го върнем? Как да не загубим и останалата част от аудиторията? На курса ще се научим на всичко това. Ще отработваме умението да съхраняваме спокойно състояние независимо от провокацията на групата.
 • Занятие № 10 – СТИЛОВЕ НА РЕЧТА

  Тренираме различни стилове на речта. Тук ще развиваме умението си по различен начин ( в зависимост от целта) да въздействаме на слушателите. Тренираме да говорим в различни стилове: от ,,мек и пухкав“ до ,,твърд и бодлив
 • Занятие № 11 – ХАРИЗМАТА НА ОРАТОРА

  Ефектната публична изява без особени усилия. Откъде се взема харизмата. Трите секрета на харизматичния оратор. Отработка на навик за спокойно присъствие и уверено състояние. Цялостност и последователност на речта, техники за изящно начало, съдържателна основа и ярко завършване. Умението да говорим не хаотично, а структурирано и композиционно грамотно.
 • Занятие № 12 – ВИДЕОЗАПИС – АНАЛИЗ, КОРЕКЦИЯ И ЗОНИ НА РАЗВИТИЕ

  Заснемане на речта и работа с видеозаписа. Вашата реч ще се заснеме на видео. Ще ви научим да анализирате своите видеозаписи, да забелязвате какво трябва да се засили и какво да се коригира. Това ще ви е необходимо и в бъдеще, за да можете след курса да продължите да усъвършенствате своите публични изяви.

Практикуваме, практикуваме и пак практикуваме!

За контакт с нас

IMG STUDIO /Internet Media Group/

IMG STUDIO /Internet Media Group/

 • Пловдив, кв. Тракия, ЖК „Перла” Блок 1” № 2В, ул. „Вълко Шопов“ 4023

+359 /988/ 933 123

info@orator.bg

Информация за курса
Лектор Йордан Ангелов
Цена 340 лева;
*Възможност за плащане на 2 равни вноски
За записване На тел. 0988 933 123 /info@orator.bg 
Формат *Продължителност на тренинга: два пъти в седмицата по 3 часа (6 седмици)
Брой участници в група мин. 8-12 човека *Тренингът ще стартира при събиране на нужния минимум.
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходен тест, Вие имате възможност да получите сертификат.
Начало на курса 11.06.2019

Сертификат

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КУРСА

""
1
Име
person
Телефон
phone_in_talk
Напишете името на избраното от Вас обучение или материал:
Индификационен код:
Допълнителна информация:
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

TOP