Защо е важно да посещаваме бизнес събития- синергия между networking и знания