Програми за самоподготовка

Ораторско майсторство и презентационни умения

210.00лв.

Курсът по “Ораторско майсторство” е прекрасна възможност да се научите да говорите уверено. Да говорите, както с един човек, така и с цялата аудитория.

Разглеждаме и усвояваме техниките на убеждаване, развиваме гласът, повишаваме свързаността, лекотата на възприятието, мелодията и красотата на словото.

Изучаваме техниките и тайните на изказването: как да запомним подготвената реч?  Как да направим така, че речта да се запомни от слушателите?  Как да се научим да убеждаваме, да преубеждаваме, да заинтересоваме?

Целта е да се научим да говорим. Да говорим много, лесно и свързано. Тренингът ще Ви помогне да се научите да се справяте с вълнението, ще Ви подскаже къде да си държите ръцете, как да изберете тема и за какво да говорите. Как да подготвите кратка реч, как да я доведете до аудиторията и да получите от това много удоволствие.

Основното внимание е насочено към придобиване на положителен опит в изказванията. За целта трябва участваме в много изказвания, по зададена и произволна тема. Дебати, дискусии, убеждаване, ролеви игри. Това са индивидуални изказвания, работа в двойки, в групи, с цялата аудитория.

Като резултат ще можете лесно да поддържате всякаква беседа, с Вас ще бъде интересно в компания, Вие ще можете да разкавате така, че да е приятно да Ви слушат. Вие ще можете и да мълчите. Вие ще сте прекрасен слушател, и на Вас с удоволствие  ще Ви разказват. Ще можете да обясните разбрано и компетентно да зададете въпрос. Ясно да изложите мисълта си, да отстоявате своята гледна точка. Лесно ще намирате нужните думи.

Лесно можете да направите кратка реч, да кажете тост, да поздравите приятели, колеги, ръководителя. Ще можете да говорите кратко и по същество, ще можете да говорите дълго, да намирате примери и аргументи, да задържате вниманието на слушателите. От този момент всичко, което говорите ще бъде във Ваш плюс!

Програма на курса: TEMA 1 – Работа с гласа

 Как работи гласът ?

Отрицателните фактори и техното влияние на гласа.

Дишането.

Гласовите  струни и гръкляна

Резонаторна система

Артикулационна система

Речево дишане

Упражнения за развитие на правилно речево дишане.

Работа над дикцията

Упражнения за развитие подвижността на долната челюст

Работа над интонацията за изразителна реч

Упражнения за изработване на интонация за изразителност на речта

Упражнение за развитие подвижността на устните

Упражнения за развиване мускулите на езика

Упражнение за ясно произнасяне на съгласните звуци в срички

Упражнения за ясно произнасяне на думи със съгласни звуци

Упражнения за точно и ясно произнасяне на звуци и думи в речева фраза

Скоропоговорки за развиване на дикцията

Програма на курса: TEMA 1 – Работа с гласа

 Как работи гласът ?

Отрицателните фактори и техното влияние на гласа.

Дишането.

Гласовите  струни и гръкляна

Резонаторна система

Артикулационна система

Речево дишане

Упражнения за развитие на правилно речево дишане.

Работа над дикцията

Упражнения за развитие подвижността на долната челюст

Работа над интонацията за изразителна реч

Упражнения за изработване на интонация за изразителност на речта

Упражнение за развитие подвижността на устните

Упражнения за развиване мускулите на езика

Упражнение за ясно произнасяне на съгласните звуци в срички

Упражнения за ясно произнасяне на думи със съгласни звуци

Упражнения за точно и ясно произнасяне на звуци и думи в речева фраза

Скоропоговорки за развиване на дикцията

TEMA 2 – Телесна практика

Средства за междуличностна комуникация

Невербални

Вербални (словестни)

Осанка. Комуникативни и лидерски възможности на осанката.

Освобождаване на гласа. Богат и свободен глас

Глас и мимика.  Гласов канал и мимика

Диапазон и сила на гласа. Емоционална изразителност на гласа. Диапазон и сила.

Артикулация и енергия на звука

Мускулен и вибрационен масаж

Процес на усвояване на новия навик

Страхът от публични изяви. Начини на управление.

Физиологически подходи

Психологически  подходи

Работа със сценария.

Преместване на фокуса

Използване на емоции

„ Игра със значимост“.

TEMA 2 – Телесна практика

Средства за междуличностна комуникация

Невербални

Вербални (словестни)

Осанка. Комуникативни и лидерски възможности на осанката.

Освобождаване на гласа. Богат и свободен глас

Глас и мимика.  Гласов канал и мимика

Диапазон и сила на гласа. Емоционална изразителност на гласа. Диапазон и сила.

Артикулация и енергия на звука

Мускулен и вибрационен масаж

Процес на усвояване на новия навик

Страхът от публични изяви. Начини на управление.

Физиологически подходи

Психологически  подходи

Работа със сценария.

Преместване на фокуса

Използване на емоции

„ Игра със значимост“.

ТЕМА 3 – Комуникация

Вербална комуникация

Комуникационни модели

Невербална комуникация

ТЕМА 4-Публична реч и презентация- принципи и техники

Базови принципи

Какво отличава презентацията?

Технология за подготовка и провеждане  на  презентация

Как да отговаряме на въпросите?

Принципи на организация на модулите

Логически мостове

Техника на аргументацията

Индивидуален стил на изказване

Принципи за построяване на доверието:

Характеристики на речта

Вокални характеристики

Признаци на лоша артикулация

Базови принципи

Какво отличава презентацията?

Технология за подготовка и провеждане  на  презентация

Как да отговаряме на въпросите?

Принципи на организация на модулите

Логически мостове

Техника на аргументацията

Индивидуален стил на изказване

Принципи за построяване на доверието:

Характеристики на речта

Вокални характеристики

Признаци на лоша артикулация

ТЕМА 5-Полемика. Тайните на ефективната аргументация.

Аргументация: от логика до рабулистика

Структурата на аргументацията

Правила на ефективният аргумент

Видове аргументация

Аргументация ad hominem: победа на всяка цена

30 “златни” правила на ефективното убеждаване

Тактика на твърденията

Тактики на отрицание

50 уловки в аргументацията

Правила на конструктивния спор