Програми за самоподготовка

Психологическо Айкидо

210.00лв.

Ако искате да се избавите от:

  • Неувереността в разговора
  • Невъзможността открито да изразявате своите чувства
  • Конфликтите в семейството и в работата
  • Трудностите в общуването с нови хора
  • Срамежливоста и неудобството
  • Чувството, че другите не ви разбират и не ви приемат
  • Постоянната промяна на настроението ви
  • Прекалената доброта и отстъпчивост

Това е подходящият тренинг за Вас!!!

Участието  в тренинга ще ви позволи да научите изкуството на човешкото общуване. Заниманията са  построени  на базата на най-новите техники в НЛП и Психологията. От тях са взети най-ефективните и бързи методи,  както и тези проверени в практиката,  касаещи общуването между хората. Това, което научите можете да го използвате в различни ситуации: от общуването с близки хора до бизнес -преговорите и подобряването на взаимното разбиране с колегите и партньорите. Технологията на програмата  позволява получените знания и навици да бъдат използвани веднага в реални ситуации. Това е отличен шанс да станете по- добри в общуването , както и най-накрая да се избавите от всичките стари комплекси и неприятни спорове. Вземете ситуацията под своя контрол.Станете по-гъвкави и по-прозорливи. Научете се да забелязвате и най-дребните детайли в себе си и в хората около вас. Да забелязвате не само КАКВО ви казват,но и КАК ви го казват.. Просто направете своя избор и помислете какви искате да станете.

 

Какво ще научите?

- Леко и приятно да общувате с хората

- Да  бъдете уверени в себе си и в това, което правите

- Ефективно да постигате своите цели в разговора

- Изкуството на самопрезентацията

- Да подобрите самовъзприятието си

- Как да забелязвате и най-малките детайли

- Изкуството да използвате жестовете в разговора

- Да определяте автоматически психологическия тип на събеседника и да използвате това в разговора

- Как да построявате доверителни отношения

- Искреността и умението да правите такова впечатление

- Как да спечелите в спора и постигате резултат, който напълно ви удовлетворява

- Как да разпределяте и оптимизирате времето си

- Да направите голяма крачка в бъдещето, подобрявайки основите и ядрото на човека във вас

Всичко във вас ще работи само за вас …

Тематичен план

Първа част:

1-Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и уверенност в себе си

2 -Какво ни пречи да сме уверенни в себе си

3 -Рационалните и иррационалните нагласи

4 -Изработване на самоуважение и  уверенно поведение

5- Междуличностна атракция

Втора част:

6-Конструктивната откритост способи за управление на чувствата и емоциите

7-Саморегулиране на характера реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“

8-Техника за преобразуване на негативните чувства  в позитивни действия

9-Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си

10- Упражнения за  управление на емоционалното състояние

11-Методика ,,Кошче за негативните мисли“

Трета  част:

12 -Правила за водене на преговори  по спорни въпроси

13-Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“

14 -Техники на успешно  поведение в трудни жизнени ситуации

15 -Tристепенен подход за коригиране на поведението чрез подсилено отреагирване

16 -Методи на  убеждаващото  въздействие

17 -Техники за неутрализиране на забележките  и възраженията

18 -Алгоритъм за работа със забележките и възраженията

19 -Тринадесет правила които помагат да убедите партньора в преговорите

Четвърта част:

20 -Тренировка на наблюдателността

21 -Правила и техники на проницателността

22 – Визуален  контакт

23 -Разчитане  жестовете на ръцете и тялото

24 -Пози и походка психологическа  интерпретация

25 -Определяне на  психоемоционалното  състояние по гласа и особенностите на лексиката

Пета част:

26 -Диагностика на замаскираното поведение

27 -Психологическите признаци на  неискреноста

28 -Критерии за оценки искреноста и неискреноста на човека

29 -Манипулации и защита от тях

30 -Техники за активна и пасивна защита от манипуляции

31 -Тактика в уловките на събеседника

32 -Методи за отразяване на  уловките в спора