Програми за самоподготовка

Практическа психология: Тренинг увереност

220.00лв.

Как да свалим вътрешните бариери и да управляваме своите емоции и поведение. Как да придобием вътрешна сила, увереност в общуването и да постигаме желаното без стрес.

Полезни навици +личностно развитие +повишаване на самооценката!

Резултат – увереност в себе си, комфортно общуване, вътрешна свобода!

Тренинг увереност, ще ви помогне да възстановите вътрешното си спокойствие и самоуважение, да усетите свободата в действията си и да получите мощен позитивен заряд!

“Тренинг увереност” ще Ви даде възможност да:

–  хармонизирате самооценката си и да възстановите вярата в себе си,

–  усвоите полезни комуникативни алгоритми за всеки ден ( как с лекота да отказвате, изисквате, молите, реагирате на манипулации и натиск, говорите пред публика и др.)

–  преодолеете зависимостта си от чуждите  мнения, оценки и критики,

– развиете вътрешна свобода и активност в общуването и в действията си.

“Тренинг увереност” ще Ви даде възможност да:

–  хармонизирате самооценката си и да възстановите вярата в себе си,

–  усвоите полезни комуникативни алгоритми за всеки ден ( как с лекота да отказвате, изисквате, молите, реагирате на манипулации и натиск, говорите пред публика и др.)

–  преодолеете зависимостта си от чуждите  мнения, оценки и критики,

– развиете вътрешна свобода и активност в общуването и в действията си.

Програма на “Тренинг увереност” – личностно развитие и полезни навици:
 1. Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и увереност в себе си.
 2. Какво ни пречи да сме уверени в себе си?
 3. Рационалните и ирационалните нагласи
 4. Структурата на рационалният оптимизъм
 5. Методика ,,Кошче за негативните мисли“
 6. Техника за преобразуване на негативните чувства  в позитивни действия
 7. Методи за определяне и измерване силните страни на личността
 8. Диагностика нивото на ефективност
 9. Изработване на самоуважение и  уверено поведение
 10. Саморегулиране на характера: реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“
 11. Конструктивната откритост: способи за управление на чувствата и емоциите
 12. Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“
 13. Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си
 14. Развитие на комуникативни навици и увереност в общуването
 15. Техники за вербализация на емоциите и чувствата
 16. Техники на асертивния  отказ
 17. Техники на успешно  поведение в трудни жизнени ситуации
 18. Технология на рационално поведение в конфликти
 19. Умение да владееш себе си
 20. Умение да казваш,,НЕ“
 21. Самоконтролът  при промени в поведението
 22. Ежедневен тренинг  за увереност в себе си
 23. Упражнения – Как да се избавим от комплекса за непълноценност и да придобием увереност в себе си?
Програма на “Тренинг увереност” – личностно развитие и полезни навици:
 1. Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и увереност в себе си.
 2. Какво ни пречи да сме уверени в себе си?
 3. Рационалните и ирационалните нагласи
 4. Структурата на рационалният оптимизъм
 5. Методика ,,Кошче за негативните мисли“
 6. Техника за преобразуване на негативните чувства  в позитивни действия
 7. Методи за определяне и измерване силните страни на личността
 8. Диагностика нивото на ефективност
 9. Изработване на самоуважение и  уверено поведение
 10. Саморегулиране на характера: реализацията на ,,плюсовете“ и контрол над ,,минусите“
 11. Конструктивната откритост: способи за управление на чувствата и емоциите
 12. Изразяване на чувствата и ,,аз-изказване“
 13. Развиване на позитивно отношение към света, другите хора и самия себе си
 14. Развитие на комуникативни навици и увереност в общуването
 15. Техники за вербализация на емоциите и чувствата
 16. Техники на асертивния  отказ
 17. Техники на успешно  поведение в трудни жизнени ситуации
 18. Технология на рационално поведение в конфликти
 19. Умение да владееш себе си
 20. Умение да казваш,,НЕ“
 21. Самоконтролът  при промени в поведението
 22. Ежедневен тренинг  за увереност в себе си
 23. Упражнения – Как да се избавим от комплекса за непълноценност и да придобием увереност в себе си?