Програми за самоподготовка

Успешни в спора! Тренинг за аргументация и полемика

190.00лв.

Умението да отстояваш своята гледна точка и способността да убеждаваш опонента в своята правота често е ключов момент на успеха. Ако оставим настрани емоциите и нечестните риторични методи, в основата на изкуството на преговарящият винаги е добре изградената линия на аргументация.

Тренингът “Успешни в спора” отговаря на въпросите: как да убедим събеседника в своята правота и какви методи да използваме, как правилно да изградим защитата на своята теза, какво е манипулативни уловки и как да се предпазим от тях, какви са логическите грешки,  в какво се състоят 20 „златни“ правила за ефективно убеждаване и много други.

„В спорът се ражда истината“. Ражда ли се? Или това са просто красиви думи? Най-често спорът ражда агресия, а спорещите остават всеки със своето мнение. В това е лесно да се убедиш от телевизионно токшоу. Каква е причината? В това, че спорещите не владеят техниката на аргументация и вместо да се опитват да убедят опонента в своята правота, започват да го оскърбяват или просто се опитват да го надвикат.

Спорът е норма на живот.

Ако във вашият живот няма спор, проверете дали имате пулс. (Ч. Диксън)

Съдържание на тренинг “Успешни в спора”:

Полемика. Тайните на ефективната аргументация.

Техники и тактики на убеждаване

,,Нулева реакция“ Погледът на победителя

Техники за регулиране на емоционалното напрежение

Тактика в уловките на събеседника

Методи за отразяване на  уловките в спора

Правила за водене на преговори  по спорни въпроси

Техники за неутрализиране на забележките  и възраженията

Алгоритъм за работа със забележките и възраженията

Тренировка на наблюдателността

Правила и техники на проницателността

Манипулации и защита от тях

Техники за активна и пасивна защита от манипулaции

Съдържание на тренинг “Успешни в спора”:

Полемика. Тайните на ефективната аргументация.

Техники и тактики на убеждаване

,,Нулева реакция“ Погледът на победителя

Техники за регулиране на емоционалното напрежение

Тактика в уловките на събеседника

Методи за отразяване на  уловките в спора

Правила за водене на преговори  по спорни въпроси

Техники за неутрализиране на забележките  и възраженията

Алгоритъм за работа със забележките и възраженията

Тренировка на наблюдателността

Правила и техники на проницателността

Манипулации и защита от тях

Техники за активна и пасивна защита от манипулaции