Определяне на  психоемоционалното  състояние по гласа и особенностите на лексиката

Гласът достатъчно точно съобщава на обкръжаващите за текущото състояние на човека: за неговите преживяания, отношението към фактите, самочувствие, а нерядко и за темперамента, за чертите на  характера. Да уловиш емоциите на човека ( гняв и печал, ревност и нервност ) позволява тона на неговия глас. В състояние на тревога или...

Критерии за оценка на искренноста и неискренноста на човека

Социалната психологическа компетенция, актуализирана в знания на методите за проверка на лъжата и неискренноста в поведението на човека, е важна предпоставка за успешна професионална дейност. Човек, поради различни причини (недостатъчен жизнен опит, образование и пр.) може добросъвестно да се заблуди и затова, при очевидни лъжливи изказвания не трябва винаги да...

Анатомия на наблюдателността

Наблюдателност – това е психично качество  на сензорна организация, базираща се на усещане и възприемане. Тя е много важна за голяма част от професиите. Благодарение на наблюдателността човек може да различи признаците и обектите, имащи незначителни различия, да ги види при бързо движение, при изменен ракурс, има възможност да съкрати...

Правила и техники на проницателността

Смътно осъзнатото подсъзнателно отгатване може да се усили с  осъзнато и управлявано изчисление. Практическата проницателност може да се развие с помощта на последователни тренинги и прилагане на по-долу изложените методи в различни жизнени и делови ситуации.   Методи на проницателността. Да знаеш колкото се може повече причини за всяка външна...

Тренировка на наблюдателността

Наблюдателността е едно много полезни качество. Наблюдателните хора виждат повече от другите. Пред тях по различен начин се открива обкръжаващия свят. При наблюдателния човек, сетивните органи  доставят в съзнанието много повече информация за размисъл, анализ и знания. Те хранят своя интелект, насищайки го с фактически материал за проницателна мисловна  дейност....

Изучаваме емоциите

Емоциите са много и не всеки човек може да ги изобразява. Както знаете, развитието на мимиките на лицето ни е необходимо на първо място за да можем по-ярко да предаваме емоциите. Ето защо, трябва да научим съответните изражения на лицето и да се научим да прилагаме този навик в общуването....

Страница 2 от 2 1 2