Агресивен, пасивен и асертивен (уверен) стил на общуване

Оценете своето поведени Изходът от всяка ситуация зависи от избрания начин на поведение. Поговорката “Каквото посееш това ще пожънеш.” е много вярна. Дали се явявате инициатор на действията или реагирате на поведението на други, вие имате избор между три варианта на поведение: Пасивно – без да отстоявате своите права, “поданически”....

Зоната на комфорт: как да преодолеем вътрешните бариери?

Били ли сте някога в ситуация, когато изведнъж решавате да постъпите така, както никога преди не сте постъпвали в своя живот? Какво почувствахте тогава? Познато ли ви е състоянието, когато ръцете изведнъж започват да се отпускат, а в главата се появява лек световъртеж? И в този момент във вашата глава...

Умението да казваш,,НЕ“

Много хора се чувстват неловко само от мисълта, че трябва да откажат на някой. Понякога такава реакция е напълно понятна, но въпреки желанието да защитиш обкръжаващите от негативни емоции и да заслужиш уважение, това е невъзможно. Не трябва да се отговаря утвърдително на всяка молба. Опитавайки се да удовлетворите всички...

Самоуважение, удовлетворение, вътрешна свобода и увереност в себе си

Тези четири чувства образуват фундамента на нашето вътрешно равновесие. При правилно отношение към обкръжаващия ни свят човек се освобождава от неувереността. Благодарение на развитието на контактите и привързаността изчезва самотата, а успехите укрепват увереността в себе си. Човешките, социални отношения, за да постигнат равновесие  се строят на  базата на компенсации,...

Дневник на тревожността- как и защо да го водим?

Някои спомени или мисли могат да ни повлияят толкова силно, че да заседнем в тях за дълъг период от време. Воденето на дневник помага да се избегне дъвченето на „мисловната дъвка“. Така цялата ни енергия и мотивация се насочва към нашите любими занимания. Създаването на дневник на тревожността е ключова...

Методът QBQ – изкуството да се задават въпроси

Проактивното мислене е нов тип мислене, който помага да получите повече от ресурсите, с които разполагате и да се превърнете в истински лидер. За разработване на проактивното мислене помага ненадминатият метод QBQ, за който Джон Милър пише в книгата си „Петте принципа на проактивното мислене“. QBQ е умението да се...

Общуване по телефона

Хората рядко се замислят над това, че разговорът по телефона е особен разговор, имащ принципни различия от разговора лице в лице. В какво е принципното различие? Телефонният раговор е разговор, който се построява само на основата на думите и който почти напълно изключва невербалния аспект на общуване. Говорейки по телефона,...

Какво определя ефективността на убеждаването: отговори на четири основни въпроса

От какво зависи убедителността и как да я увеличим? Познаването на тези фактори ще ви разкрие възможности за увеличаване на убедителноста при оказване на влияние върху служители, клиенти, партньори и т.н. Ето основните правила, начини, методи, техники и техники за ефективно убеждаване. Убеждаването се основава на съзнателно, критично възприемане от...

Как правилно да задаваме въпроси

Добре поставен въпрос е този, на който участник в делови разговор ще иска да отговори, ще може да отговори или върху който ще иска да помисли и ще бъде заинтересован от сътрудничество. Способността да задавате въпроси е необходим признак за интелигентност или проницателност. Бизнес информацията не винаги идва до нас...

Развитие на комуникативни навици и уверенност в общуването

Какво е общителен човек? Това е преди всичко човек, на който общуването доставя удоволствие. За общителния човек не е важно с кого общува, за него е интересен самия процес. Ако вие чувствате, че не сте достатъчно общителни, че търсите често възможност да се отклоните от предстоящият  разговор, пробвайте следните техники....

Страница 1 от 3 1 2 3