Какво крият жестовете: обяснение на жестовете на ръцете и тялото на събеседника

Основната част от науката за езика без думи е изучаването на жестикулацията - изразителни движения на главата, ръката или китката, които се извършват с цел комуникация и които могат да съпътстват размисъл или състояние. Всеки знае, например, че начинът на подаване на ръка говори не само за характера на човек,...

Разчитане  жестовете на ръцете и тялотo

Основната част на науката за безсловесен език представлява изучаване на жестикулации – изразителни движения на главата, ръцете или китките, които се извършват с цел общуване и които могат да съпровождат размисъла или състоянието на човека. Например: срещат се двама  души, стискат си ръцете и получават информация: маниера на протягане на...

Пози и походка: психологическа  интерпретация

 Да се анализира поза е трудно, тъй като изброяването на отделните елементи дават малко за нейното разбиране. Наблюдателя  улавя хармоничността или дисхармонията на взаимовръзките на компонентите и прави извод за естественност или неестественност, за състоянието на човек и неговото отношение към обкръжаващите. Походката в по-малка степен от другите елементи на...

Пет ситуации за тренировка на усмивката

Приятното изражение на лицето е много добро за общуване. Спокойното, усмихнато лице прави абсолютно различно впечатление, отколкото на човек, обепокоен  от нещо. Усмивката е най-важното и невероятно мощно средство за комуникация.  В чужда среда на неизвестна територия, вие веднага чувствате най-голямо облекчение, когато видите на лицата на околните топли искрени...

Основите на мимиката

Ние често си правим изводи за характера и настроението на някого анализирайки неговата мимика. Опитвайки се да разберем и оценим един човек, да разпознаем непроявените му още психологически свойства, ние фокусираме вниманието си върху лицето му. При това нашето съзнание разчита не толкова чертите на лицето колкото изразителните му движения...

Невербална комуникация

Невербалното поведение е език на тялото и жестовете, гласа, мимиките на лицето. В нормален разговор на двама души 93 на сто от въздействието се дължи на невербални сигнали (38 на сто на во¬кални характеристики и 55 на сто на езика на тялото). Ако следим постоянно невербалното поведение на другите, ще...

Визуален  контакт – езикът на очите

В произнасянето на думите можеда се скрие всичко, което искаш  (мъка, страдание, радост), но за да скриеш това от погледа, трябва или огромна воля, или специална тренировка. Затова погледът най-адекватно изразява емоционалното състояние на партньора. Човек не е способен да контролира движението на своите зеници. Те непроизволно се разширяват или...

Тренировкa на усмивката

Приятното изражение на лицето е много благоприятно за комуникация. Спокойното, усмихнато лице създава съвсем различно впечатление от лицето на човек, загрижен или притеснен за нещо. Усмивката е най-важното и невероятно мощно средство за комуникация. Намирайки се в непозната земя, незабавно чувствате най-голямо облекчение, когато видите искрените топли усмивки на лицата...

Състарява ли мимиката?

Мимиката на лицето и бръчките. Съществува мнение, че мимиката на лицето бързо състарява човек: там, където често се появяват гънки, с времето се появяват бръчки. Така ли е това? Състарява ли мимиката? За да не бъде голословни, нека да сравним киноактьорите, извести със своето майсторство в мимиката. Например, Джим Кери....

Изучаваме емоциите

Емоциите са много и не всеки човек може да ги изобразява. Както знаете, развитието на мимиките на лицето ни е необходимо на първо място за да можем по-ярко да предаваме емоциите. Ето защо, трябва да научим съответните изражения на лицето и да се научим да прилагаме този навик в общуването....

Страница 1 от 2 1 2