Правила и техники на проницателността

Смътно осъзнатото подсъзнателно отгатване може да се усили с  осъзнато и управлявано изчисление. Практическата проницателност може да се развие с помощта на последователни тренинги и прилагане на по-долу изложените методи в различни жизнени и делови ситуации. Методи на проницателността. Да знаеш колкото се може повече причини за всяка външна проява....

Тренировка на наблюдателността

Наблюдателността е едно много полезни качество. Наблюдателните хора виждат повече от другите. Пред тях по различен начин се открива обкръжаващия свят. При наблюдателния човек, сетивните органи  доставят в съзнанието много повече информация за размисъл, анализ и знания. Те хранят своя интелект, насищайки го с фактически материал за проницателна мисловна  дейност....

Определяне на психо-емоционалното състояние на човек по гласът и особеностите на лексиката

Гласът информира другите за текущото състояние на човек: за неговите преживявания, отношение към фактите, благосъстояние и често за темперамент и черти на характера. Най-вече анализът на неговата съгласувана реч може да разкаже за вътрешното психо-емоционално състояние на човек: как се поставят логически акценти в него, колко бързо се произнасят думите,...

Практически умения за оценка на хората по техните външни признаци

Лицето изразява мимически движения, като ги отслабва или засилва с погледа на очите. Тялото прави благоприятно или неблагоприятно впечатление. Жестовете с ръце предизвикват съчувствие или антипатия. И накрая, речта, която отразява вътрешната интелигентност, ни кара да се възхищаваме, да се чудим или да бъдем разочаровани от изследваното лице. Всеки човек...

Методи на проницателността.

Смътно осъзнатото подсъзнателно отгатване може да се усили с  осъзнато и управлявано изчисление. Практическата проницателност може да се развие с помощта на последователни тренинги и прилагане на по-долу изложените методи в различни жизнени и делови ситуации. Методи на проницателността. Да знаеш колкото се може повече причини за всяка външна проява....

Интуиция и проницателност

Проницателност, това е способността да намериш всеки корен на важен проблем и се основава на интуицията и разумното мислене. Лидерите, като правило са проницателни хора и това е задължително, и незаменимо качество. Не напразно за тях говорят, че умните лидери вярват на половината от това, което слушат, а проницателните лидери...

Емоционалните оценки и техните телесни прояви

Да се идентифицира емоционалното състояние би било достатъчно просто, но мнението на човека за всеки обект или ситуация е много по-сложно от това „харесвам – не харесвам“. А и в общуването  трябва да се знае не само дали  доброжелателно или  раздразнено слуша  събеседникът, доволен ли е от хода на разговора,...

Анатомия на наблюдателността

Наблюдателност – това е психично качество  на сензорна организация, базираща се на усещане и възприемане. Тя е много важна за голяма част от професиите. Благодарение на наблюдателността човек може да различи признаците и обектите, имащи незначителни различия, да ги види при бързо движение, при изменен ракурс, има възможност да съкрати...

Психофизиологическите симптоми на  лъжата

Може да се каже, че лъжата не е свойствена проява в действията на човека. Затова в ситуация на лъжа организмът, като че ли „изразява“ своето съпротивление към това и се държи по друг начин. Тези физиологически прояви  трудно се контролират от обикновенния човек, ако разбира се не притежава съвършенни способности...

Психологически признаци на  неискренноста

Ние идентифицирахме основните градивни елементи, които формират  базата  за откриване на неискреност и стремеж към манипулиране на партньора: особеностите на гласа и речта; движението на очите и мимики; съответствие на жестовете на съдържанието на информацията; особености на предаване на информацията. В повечето случаи, опитвайки се да определим степента на искреност...

Страница 1 от 2 1 2