Ролята на мениджър на програмата (agenda manager) на конференцията

Съдържанието на конференцията, също е програма, също е съдържание, също е дневен ред (от английския agenda - „дневен ред“), с компетентен подход, е проектиран много преди самото събитие. За разработването на съдържанието трябва да отговаря конкретно лице и това лице - ВНИМАНИЕ! - НЕ е лично ръководителя на проекта. Защо...

 График за подготовка на лектори за голяма конференция

Какво ще стане, ако вашето събитие е многодневна, сериозна конференция и цялата й програма, цялото преживяване на участниците и всичко като цяло зависи от лекторите? Има различен набор от правила и техники за работа с лектори на големи конференции. Как да работим с тях? Колко време трябва да отделите за...

Основни принципи и редът на действие на съдържанието на конференцията

Откъде да започнем и как да не пропуснем основното? Като прости насоки винаги използваме основните принципи и отново основната процедура. Основи на основите. Да започнем с принципите. Програмният мениджър трябва да може сам да води всяка сесия на конференцията. Програмният мениджър трябва да е човек с познания и опит по...

Инструкции: създаване на програма за бизнес конференция и работа с лектори

Започнете с идея. Първото нещо, с което трябва да започнете, е да отговорите на въпроса: „Защо правя това събитие?“. За да развием идея, си задаваме няколко въпроса: Какво е основното послание, което искаме да предам чрез това събитие? Какъв проблем решаваме? Коя е нашата аудитория? Защо би искала да дойде...

Организиране на пресконференция и прессъобщение

Едно от най-честите събития, провеждани за медиите, са пресконференциите. Пресконференциите са най-ефективният начин за комуникация с целевата аудитория чрез медиите по отношение на обхвата на аудиторията. Основните цели на пресконференцията са: информиране на целевата аудитория, осъществяване на комуникации и контакти с медиите, разрешаване на конфликтни ситуации, спорни обществени въпроси. Основната...

Правилата на ефективната онлайн-комуникация

 Все по-голяма част от комуникацията ни се осъществява онлайн. Изключение не прави и бизнес кореспонденцията. И докато в личното общуване можем да си позволим да правим правописни грешки, да използваме неофициална лексика и стикери, то в бизнес комуникацията нещата са много по-сложни. За да не допускате груби грепки и да...

Пресконференция. Видове пресконференции. Правила за подготовката и провеждането им. Работа с журналисти. Съобщение за пресата

 Пресконференцията е специална дейност, посветена на пряк вербален контакт между обект на PR и представители на средствата за масова информация. Същността и целта на пресконференцията е да се предостави на журналистите необходимата информация за определен информационен случай, да се съобщят важни новини и да се отговори на въпроси, които ги...

Как да проведем пресконференция: план за действие за организаторите

Как да организираме и проведем пресконференция? За да организирате и проведете успешно пресконференция и да получите широко и правилно отразяване на важни въпроси, е необходимо внимателно да се подготвите за нея. Решете каква цел искате да постигнете с пресконференцията (привлечете вниманието на обществеността, достигнете до държавни служители, говорите за конкретен...

Подготовка и етапи на провеждане на конференции

Конференцията е среща на служители на компании, представители на държави или отделни лица. Такива срещи се организират за обсъждане на конкретни теми. Методиката на тяхното провеждане се развива всяка година. Сега конференциите се провеждат с подкрепата на нови технологии и иновативни решения. Конференцията позволява на участниците да дискутират подобни теми...

Как да организираме конференция и да привлечем 100 участника за 1 ден

За да организирате конференция, трябва да подготвите място, формат, правила на конференцията, след което трябва да напишете информационно писмо, в което да посочите изискванията към участниците в конференцията. Това писмо трябва да бъде изпратено до университетите и катедрите. Основното правило за организиране на конференция и привличане на голям брой хора...

Страница 2 от 3 1 2 3